Déantús an Chlásail

Leagan níos iomláine an páipéar seo de pháipéar a foilsíodh sa leabhar Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in ómós do Bhreandán Ó Buachalla (in eagar ag Aidan Doyle agus Siobhán Ní Laoire), Cois Life 2006.
Le comhréir an chlásail (agus go háirithe le comhréir an chlásail neamhfhinidigh) a bhaineann sé.
Tá plé ann ar chuid dena príomhdhifríochtaí a dhéanann idirdhealú idir na mórchanúintí sa réimse seo comhréire.